Spiš

0
Cena
Cena
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Uložiť do zoznamu prianí

Adding item to wishlist requires an account

1025

Spiš je neobvykle bohatou klenotnicou umelecko-historických pamiatok. Vzácne pamiatky sa nachádzajú takmer v každej dedine a turista, ak chce vidieť viaceré pamiatky svetovej úrovne nemusí prejsť ani 100 km. Hodnota a bohatstvo pamiatok sa navonok odráža v tom, že na Spiši sa nachádzajú pamiatky zapísané do Zoznamu svetových prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO (Spišský hrad, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Žehra, Dobšinská ľadová jaskyňa), že sú tu pamiatky evidované ako národné kultúrne pamiatky: Dielo Majstra Pavla z Levoče a chrám sv.Jakuba v Levoči, Spišský hrad, kežmarské evanjelické lýceum a artikulárny kostol múzeum v Krompachoch, kostolík v Žehre. Takmer polovica z mestských pamiatkových rezervácií Slovenska je na Spiši: Levoča, Spišská Kapitula, Spišská Sobota. O množstve iných pamiatok najmä gotickej a renesančnej architektúry, sochárstva, nástenného i tabuľového maliarstva, ale aj zlatníctva a ostatného umeleckého remesla ani nehovoriac.

Spoznávajte krásy a pamiatky regiónu Spiš. 

Pripravíme Vám program prostredníctvom ktorého budete môcť zažiť a spoznať tento prekrásny región. 

Kontaktujte nás a my Vám radi pripravíme program podľa Vašich prianí. 

Spišská Nová VesNajvyššia kostolná veže na Slovensku, miesto prianí a múzeum Spiša

Kostolná veža v Spišskej Novej Vsi je jednou z najznámejších dominánt mesta a regiónu Spiš. Výška veže Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie je 87 metrov a má päť zvonov.
Z kostolnej veže sa naskytá nádherný výhľad na najdlhšie šošovkovité námestie v Európe. Návštevníci môžu taktiež vidieť jedinečnú panorámu Vysokých Tatier a okolitého Spiša.

Návštevou miesta prianí, vyslovením priania a zazvonením na zvonec poletí vaše želanie do nebeských výšin, aby bolo vypočuté.
Nový pamätník je venovaný Majstrovi Konrádovi – zakladateľovi najvýznamnejšej gotickej zvonolejárne na Slovensku.
Návštevníci majú možnosť dotknúť sa tohto stredovekého zvona z prelomu 14. a 15. storočia.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od roku 1954 sídli v historickej budove bývalej stredovekej radnice.
Priestory Múzea Spiša sú opätovne sprístupnené po rozsiahlej rekonštrukcii.

Provinčný dom – história
Výstava predstavuje obdobie existencie Provincie XVI Spišských miest, ktorej centrom bola v rokoch 1774 – 1876 Spišská Nová Ves. Využite aj jedinečnú príležitosť vidieť na výstave novú maketu Provinčného domu, ktorá bola vyrobená podľa plánov Frantza Bartla z roku 1786 v mierke 1: 50.

To Naj z prírody Spiša
Výstava zameraná na prírodu Spiša, ktorá je plná zaujímavých faktov o rastlinách a živočíchoch, s ktorými sa môžeme stretnúť pri prechádzke prírodou v tomto regióne. Sprístupnená od 4. 5. 2018.

MarkušovceKaštieľ a letohrádok Dardanely Markušovce

Kaštieľ vybudovali v polovici 17. storočia a pôvodne mal pevnostný charakter. Pôvodnú podobu renesančnej pevnosti s kruhovými vežami na nárožiach zmenila v roku 1773 veľká prestavba v rokokovom slohu.
V letohrádku je inštalovaná expozícia klávesových hudobných nástrojov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Nádherná reprezentačná sála letohrádku vyzdobená impozantnými freskami slúži ako koncertná sieň.

Žehra - HodkovceKaštieľ Žehra - Hodkovce

V súčasnosti si návštevníci môžu denne od 9.00 – 16.00 h prezrieť salón Csákyovcov, rozsiahly francúzsky park so štyrmi mytologickými sochami, kaplnku z roku 1803, rodinným cintorín Csákyovcov a zvyšky drobných romantických architektúr.

Kaštieľ je otvorený v rámci sociálneho turizmu. V kaštieli bývajú klienti s mentálnym postihnutím, ktorí sa spolu so zamestnancami udržiavajú a zveľaďujú celý areál a vyrábajú suveníry pre turistov.

PopradNámestie sv. Egídia a kostol sv. Egídia, Podtatranské múzeum

Námestie sv. Egídia ohraničuje zástavba meštianskych domov barokového a klasicistického štýlu. Námestiu dominuje Kostol sv. Egídia z 13. storočia, v ktorom sa nachádza významná maľba – najstaršie vyobrazenie Vysokých Tatier. Pri kostole nájdete renesančnú zvonicu z roku 1658.

Podtatranské múzeum v Poprade patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Nachádza sa v budove postavenej v roku 1886, v pseudorenesančnom slohu a zodpovie vám na mnohé otázky týkajúce sa histórie podtatranského regiónu. Múzeum bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876.

Levoča

V meste je zachované množstvo kultúrno-historických pamiatok – Chrám sv. Jakuba, Radnica, Evanjelický kostol, stredoveký pranier – klietka hanby a viac ako 60 meštianskych domov pochádzajúcich väčšinou zo 14.-15. storočia tvoriacich Námestie Majstra Pavla. Námestie si zachovalo svoj stredoveký tvar obdĺžnika o stranách v pomere 3:1, ktoré patrí k najväčším námestiam tohto typu v Európe a spolu so zachovanými renesančnými domami svedčí o bohatstve mesta v stredoveku. Najpozoruhodnejšími zachovanými meštianskymi domami na námestí sú Thurzov dom, Dom Majstra Pavla, Mariássyho dom, Spillenbergov dom, Krupekov dom, Budova divadla, veľký a malý župný dom, Starý kostol minoritov, Starý kláštor minoritov, Barokový kostol a kláštor minoritov a veľa iných.

Spišské Podhradie, katedrála sv. Martina, Spišský hrad

Spišské Podhradie bolo v 12. storočí skutočným podhradím Spišského hradu, no v nasledujúcom storočí sa už vyvinulo v mestečko, nezávislé od hradu. Dejiny mesta sú späté s dejinami hradu, pričom najstaršie osídlenie sa viaže na dobu kamennú.

Katedrála sv. Martina je rímskokatolíckou katedrálou v Spišskej Kapitule. Z architektonického hľadiska sa jedná o románsko-gotickú katedrálu, postavenú v prvej tretine 13. storočia ako trojloďovú románsku pseudobaziliku s jednou priečnou loďou. V roku 1993 bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Spišský hrad je zrúcanina hradu, ktorá zaberá vrchol travertínovej kopy Spišský hradný vrch. Napriek tomu, že sa vypína nad mestom Spišské Podhradie, katastrálne patrí územiu obce Žehra. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 1993 je zapísaný na Zozname Svetového dedičstva UNESCO.

KežmarokBazilika sv. Kríža, Renesančná zvonica, Kežmarský hrad

Druhým najvýznamnejším historickým mestom Spiša je Kežmarok. Jeho počiatky siahajú do 11. storočia. O jeho minulosti vypovedá množstvo zachovalých pamiatok.

Bazilika sv. Kríža v Kežmarku je neskorogotický rímskokatolícky farský kostol, ktorý v roku 1443 vyhorel. V roku 1998 bol vyhlásený za basilicu minor.

Renesančná zvonica sa nachádza v blízkosti kostola z roku 1591. Je považovaná za najkrajšiu spišskú kampanilu. Zdobí ju renesančná štítková atika s erbmi cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku.

Kežmarský hrad je jediným úplne zachovalým hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. Posledným majiteľom hradu bol Ferdinand Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok.

Stará ĽubovňaDom ľubovnianskeho mešťana, Ľubovniansky hrad, Ľubovniansky skanzen

Nad mestom Stará Ľubovňa sa týči starobylá pevnosť hrad Ľubovňa. Historické námestie je obklopené architektonicky vzácnymi meštianskymi domami. Patrí medzi mestá so zaujímavou históriou a očarujúcou prírodou.

Dom ľubovnianskeho mešťana je múzeum, ktoré sa nachádza na Námestí sv. Mikuláša v centre Starej Ľubovne. Expozícia múzea demonštruje život strednej vrstvy v 19. storočí. Odkrýva štýlové bývanie so zachovanou čiernou kuchyňou, dielňu výroby papiera, modrotlače a mincovňu.

Ľubovniansky hrad je čiastočne zachovaný a zrekonštruovaný hrad na vápencovom kopci. V zachovanej časti hradu sa nachádza múzeum, ktorého súčasťou je historická expozícia, expozícia dobového nábytku, chladných zbraní a expozícia zoznamujúca návštevníkov so životom a rodokmeňom posledných majiteľov hradu – roku Zamoyských.

Ľubovniansky skanzen je národopisná expozícia v prírode, ktorá predstavuje kultúrne hodnoty etnicky zmiešaného regiónu severovýchodného Spiša a severozápadného Šariša, kde po stáročia vedľa seba žili Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali a Židia. Svojím charakterom tak predstavuje jedinečnú rôznorodosť života v tejto oblasti. Spolu tu je 15 domov a gréckokatolícka drevená cerkev z Matysovej z roku 1833, zasvätená sv. Michalovi archanjelovi.

Photos