Cyklistika na Spiši

0
Cena
Cena
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Uložiť do zoznamu prianí

Adding item to wishlist requires an account

695

Milí priatelia cykloturisti,

v tomto článku by sme Vám radi predstavili cyklistiku na Spiši, nachádza sa v ňom niekoľko cyklistických výziev v regióne Slovenský raj a južný Spiš. Sú to obľúbené cyklistické lokality a vrcholy zaujímavé či už výhľadmi, ktoré ponúkajú, okolitou prírodou, kultúrnymi pamiatkami, alebo charakterom samotnej cesty k nim.

Držíme Vám palce pri ich zdolaní!

 

Cyklistika na Spiši

1. Tomášovský výhľad (680 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°56.70953′, E 20°27.57515′

Jeden z najatraktívnejších vyhliadkových bodov v Slovenskom raji, Tomášovský výhľad, vyčnieva vysoko nad sútokom rieky Hornád a Bieleho potoka. Jeho skalné bralo je prístupné tak cykloturistom, ako aj peším turistom. Najbližším nástupným bodom cyklistiky na Spiši na Tomášovský výhľad je obec Spišské Tomášovce. Zvoliť si môžete strmšie lúčne stúpanie priamo z obce po žltej cykloturistickej trase, prípadne o niečo miernejší variant po červenej cykloturistickej trase do lokality Ďurkovec, rázc. a následne nasledujúc žltú cykloturistickú značku. V oboch prípadoch sa dostanete najprv na rázcestie Pri Tomášovskom výhľade, na vrchole lúky nad obcou. Z tejto lokality žltá cykloturistická trasa vchádza do lesa a o približne pol kilometra vás privedie až na samotný výhľad. 

2. Kopanec, sedlo (987 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°54.02293′, E 20°17.68163′

Lúčne sedlo Kopanec je veľmi častým a obľúbeným cieľom cykloturistov v Slovenskom raji. Cyklistika na Spiši cez Kopanec je zároveň najkratšou spojnicou severu a juhu národného parku. Zo severu sa na sedlo Kopanec dá na bicykli dostať z obce Hrabušice a z južného smeru z obce Stratená. Kratší, cca 8,5 km dlhý variant zo Stratenej vedie najprv po zelenej cykloturistickej trase, cez Stratenský kaňon a v lokalite Krivian sa napája na modro značenú trasu smerujúcu priamo na sedlo. Z obce Hrabušice (lokalita Hrabušice – Mýto) vedie modro značená turistická trasa až na vrchol Kopanca, ktorá je dlhá približne 17 km. Zdatnejším cykloturistom odporúčame po prejazde cez sedlo Kopanec z Hrabušíc do Stratenej, alebo naopak, pokračovať späť do východiskového bodu po takzvanej Glackej ceste (modro značená cykloturistická trasa č. 2715), vedúcej priamo centrálnym územím Slovenského raja, vrcholovými časťami krasovej planiny Glac. Vzniká tak veľmi atraktívna, i keď náročnejšia okružná cyklistická túra.

3. Pri Krížiku – Puciská (466 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°54.45728′, E 20°36.86660′

Vyhliadkový bod Pri Krížiku – Puciská sa nachádza na rázcestí modrej cykloturistickej trasy vedúcej z obce Markušovce a zelenej cykloturistickej trasy z obce Teplička. Z rázcestia sa otvárajú výhľady do Hornádskej kotliny a neďalekej chatovej osady Korytné, kde sa nachádzajú aj chovné rybníky využívané na rybolov. Z obce Markušovce vedie na rázcestie 1,7 km dlhé stúpanie a z obce Teplička naopak mierne klesanie po 1,8 km dlhom úseku poľnej cesty.

4. Grajnár (1023 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°51.46400′, E 20°30.88473′

Sedlo Grajnár je križovatkou viacerých vyhľadávaných cykloturistických trás z obcí Hnilec, Hnilčík či Teplička. Prechádza ním rovnako štátna cestná komunikácia spájajúca mesto Spišská Nová Ves a celú Hornádsku kotlinu s Hnileckou dolinou a južnou časťou Slovenského raja. Pre cyklistiku na Spiši je najkratší výstup na sedlo Grajnár je po modrej cykloturistickej trase z Hnilčíka, vedúcej časťou obce Roztoky, okolo lyžiarskeho strediska, cez lokality Hliníky, Hlinisko a Pod Grajnárom. Záverečný úsek cca 6 km dlhého výstupu vedie priamo po štátnej ceste. Vzhľadom na pomerne vysokú nadmorskú výšku sedla voči okolitým dolinám sú výstupy naň zo všetkých smerov pomerne strmé a dlhé, preto vyžadujú primeranú kondíciu jazdca.

5. Sedlo Súľová (910 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°48.76850′, E 20°28.82303′

Cyklistika na Spiši zahŕňa aj horské sedlo Súľová, ktoré je predelom medzi Hnileckou dolinu na severe a Rožňavskou kotlinu na juhu. Pretína ho aj štátna cesta č. 533. Práve z Hnileckej doliny na Súľovú stúpa modrá cykloturistická trasa. Najvhodnejší nástupný bod na túto trasu je obec Mlynky, časť Rakovec. Spočiatku tiahle stúpanie po lesnej ceste neskôr striedajú rovinaté úseky i mierne klesania. Popod vrch Šajby sa po 10 kilometroch jazdy dostávame až do sedla Súľová. Nasleduje buď návrat tou istou trasou, alebo pokračovanie 5 km dlhým zjazdom späť do doliny rieky Hnilec, do lokality Nad Pekliskom. Odtiaľ je možný návrat späť do Mlyniek po červeno značenej cykloturistickej trase, vedúcej dolinou proti prúdu toku Hnilca, popri železničnej trati. Trasa nás vedie i cez rázovitú obec Hnilec. Celý tento okruh meria 27 kilometrov a patrí medzi stredne náročné cykloturistické vychádzky.

6. Erika, chata (1046 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°46.85872′, E 20°58.34690′

Chata Erika je cyklisticky prístupná horská chata nachádzajúca sa pod vrcholom Kojšovskej hole vo Volovských vrchoch. Smeruje k nej modro značená cykloturistická trasa z mesta Gelnica, časť Mária huta, s celkovou dĺžkou 14,8 km. Trasa vedie celý čas po spevnenej asfaltovej ceste relatívne miernym (i keď dlhým), tiahlym stúpaním. Po zdolaní stúpania je na chate možnosť občerstvenia a dokonca i ubytovania. Pokiaľ vám ešte zvýšia sily, odporúčame si pri chate uzamknúť bicykle a vydať sa 30 minút pešo až na samotný vrchol Kojšovskej hole (1246 m.n.m.), z ktorého sa v prípade priaznivého počasia otvára jeden z najkrajších panoramatických výhľadov na celom východnom Slovensku. Návrat z chaty je na bicykloch možný iba rovnakou cestou zjazdom späť do Gelnice.

7. Pod Svinským hrbom (790 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°52.62508′, E 20°43.30840′

Rázcestie Pod Svinským hrbom sa nachádza na križovatke zelenej a modrej cykloturistickej trasy, neďaleko rázovitej horskej obce Poráč. Zelená trasa sem vedie z Poráča a pokračuje ďalej atraktívnymi hrebeňovými úsekmi Volovských vrchov smerom do obce Závadka. Modro značená cykloturistická trasa na rázcestie prichádza z obce Rudňany, 3,5 km dlhým stúpaním po štátnej ceste. V prípade priaznivého počasia je odtiaľto výborný výhľad na Vysoké Tatry, Hornádsku kotlinu, Poráčsku dolinu a samotnú obec Poráč. Pokračovať sa ďalej dá viacerými smermi, či už do Poráčskej doliny smer Slovinky a Krompachy (po zelenej), hrebeňom pohoria Galmus (po modrej), alebo do už spomínanej Závadky (po zelenej), v blízkosti ktorej sa nachádza aj nasledujúca vrchárska koruna č. 8, Lipy.

8. Lipy (835 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°52.33317′, E 20°37.58773′

Rázscestie Lipy je situované na lúkach nad horskou obcou Závadka. Rázcestie pretína zelená cykloturistická trasa spájajúca obce Poráč (11,1km) a Závadka (1 km) po jednom z na výhľady atraktívnych hrebeňov Volovských vrchov. Rovnako sem stúpaním vedie žltá cykloturistická trasa z lokality Svinské v Markušovskej doline (4,5 km) a modrá trasa z obce Rudňany (5,8 km). V prípade priaznivého počasia sa z rázcestia otvárajú panoramatické výhľady na okolité Volovské vrchy a do Hornádskej kotliny. 

9. Teplička z cesty (555 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°54.67972′, E 20°35.10535′

Obec Teplička nachádzajúca sa necelých 7 km od centra mesta Spišská Nová Ves je častým bodom na trase výletov cykloturistov vďaka svojej polohe na kopci a atraktívnym výhľadom do okolia. Najkrajšie sa otvárajú zo štátnej cesty pri vstupe do obce, po ktorej vedie aj modrá cykloturistická trasa. Odmenou za cca dva kilometre dlhý strmý výstup je pohľad z výšky na Hornádsku kotlinu a v prípade priaznivého počasia aj na Vysoké Tatry. 

10. Bindt – Šuferland (735 m.n.m.) –  GPS súradnice: N 48°51.96987′, E 20°34.18723′

Bindt – Šuferland je rázcestie cykloturistických trás v miestnej časti rázovitej obce Hnilčík, Bindt, ktorá bola v minulosti známa čulou baníckou činnosťou. V súčasnosti je vyhľadávaná najmä rekreantmi a chalupármi. Najkratšou trasou sa sem dostanete modro značenou cykloturistickou trasou vedúcou po štátnej ceste priamo z Hnilčíka. Atraktívne sú však aj trasy z obce Závadka (4,5 km), sedla Gretľa (5 km), obce Teplička (7,3 km), či Markušovskou dolinou z obce Markušovce (11 km).

11. Kláštorisko (770 m.n.m) – GPS súradnice: N 48°56.57292′, E 20°25.32918′

Kláštorisko, v minulosti nazývané aj „skala útočišťa“, je turistické centrum situované na krasovej planine v centrálnej časti Národného parku Slovenský raj. Počas histórie tu obyvatelia regiónu nachádzali úkryt pred vpádmi pustošivých Tatárov, vojnovými útokmi nepriateľských vojsk i epidémiami chorôb. Už v 13. storočí bol na Kláštorisku mníšskym rádom kartuziánov vybudovaný aj rozsiahly kláštor, ktorého ruiny tu môžeme obdivovať dodnes. Na bicykli sa na Kláštorisko môžete dostať stúpaním po zelenej cykloturistickej trase z centra Podlesok, neďaleko obce Hrabušice. Výstup s dĺžkou 6 km je stredne náročný. Z väčšej časti však kopíruje pešiu turistickú trasu, preto je potrebné dodržiavať ohľaduplnosť k peším turistom. Na Kláštorisku sú k dispozícii možnosti občerstvenia.

12. Geravy (1032 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°52.82122′, E 20°23.77587′

Turistické centrum Geravy sa nachádza na rovnomennej krasovej planine v južnej časti Slovenského raja. Pretína ho zelená cykloturistická trasa vedúca z Novoveskej Huty (miestna časť mesta Spišská Nová Ves), pokračujúca z Geráv smerom do lokality Pod Suchým vrchom, kde sa napája na modrú hrebeňovú trasu križujúcu centrálnu časť Slovenského raja po planine Glac. Najjednoduchšie sa na Geravy môžete dostať z obce Stratená. Z rázcestia „Stratená, križ.“ za obcou odbočujeme na zelenú cykloturistickú značku na Stratenskú Pílu. Odtiaľ pokračujeme stúpaním okolo Vráblovského potoka, malebnou dolinou Malé Zajfy, na už spomínané rázcestie Pod Suchým vrchom. Tu sa napájame na zelenú značku smer Geravy. Z Geráv môžeme ďalej pokračovať na sedlo Zadný Hýľ, zjazdom do Chotárnej Dolky (žltá značka), obce Mlynky (modrá a červená) a späť do Stratenej (modrá a zelená). Tak sa uzatvára stredne náročný, cca 25 km dlhý okružný cykloturistický výlet. Na Geravách sú k dispozícii možnosti občerstvenia.ä

13. Medvedia hlava, sedlo (815 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°54.84260′, E 20°29.23775′

Sedlo Medvedia sa nachádza na modrej cykloturistickej trase, ktorá tvorí stredne náročný okruh veľmi vyhľadávaný horskými cyklistami (nielen) z neďalekého mesta Spišská Nová Ves. Zo Spišskej Novej Vsi sa po tejto trase cez sídlisko Mier a následne poza športové letisko dostávame do rekreačného centra Košiarny Briežok, s možnosťou občerstvenia. Odtiaľto pokračujeme 3,5 km dlhým tiahlym, miestami strmším stúpaním po asfaltovej lesnej ceste až do našej vrchárskej koruny v sedle Medvedia hlava. Zo sedla sa ďalej striedavými stúpaniami a klesaniami popod vrch Dubnica dostávame do najvyššieho bodu okruhu, odkiaľ dlhým plynulým zjazdom dolinou Flajšer schádzame do Novoveskej Huty a cez miestnu časť Ferčekovce sa vraciame späť do Spišskej Novej Vsi. Celý stredne náročný cykloturistický okruh meria 28 kilometrov.

14. Sans-Souci, kap. (564 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°58.62200′, E 20°32.74543′

Kaplnka Sans-Souci (miestnymi nazývaná aj „Tisícročná kaplnka“) je ukrytá na lesnom pahorku v blízkosti mesta Spišská Nová Ves a obcí Iliašovce a Harichovce. Kaplnku, ako aj jej okolie, v uplynulých rokoch zrekonštruovali a upravili aktivisti z o.z. Sans-Souci, vďaka čomu sa stala veľmi obľúbeným cieľom výletníkov. Verejnosti sú tu k dispozícii aj betónové ohniská s lavičkami, s možnosťou opekania. Bicyklom sa ku Sans-Souci dostanete buď po modrej cykloturistickej trase z Iliašoviec (2 km), Spišskej Novej Vsi (5 km) alebo po zelenej a následne žltej cykloturistickej trase z Harichoviec, cez lokalitu Pri Zimnej studni (3,4 km).

15. Pod Čižmou (880 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°51.29087′, E 20°21.30297′                                    

Rázcestie Pod Čižmou je križovatkou zelenej cykloturistickej trasy vedúcej po štátnej ceste č. 67 z obce Stratená a modrej cykloturistickej trasy z obce Mlynky. Obidve trasy končia v meste Dobšiná. Z rázcestia sa otvára atraktívny výhľad na obec Dedinky s vodnou nádržou Palcmanská Maša, ako aj na horské lúky Voniarky, ktorými ďalej prechádza modro značená trasa. Z Mlyniek, časť Palcmanská Maša sa na rázcestie Pod Čižmou dostanete cez osadu Dobšinská Maša a následne lúčnym stúpaním po cca 3 kilometroch.

16. Za horou (415 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°55.58635′, E 20°48.44602′

Rekreačná lokalita Za horou (medzi miestnymi známa aj pod názvom „Zahura“) v blízkosti mesta Spišské Vlachy patrí medzi veľmi obľúbené ciele chalupárov, rekreantov, turistov, cykloturistov a vďaka chovnému rybníku aj rybárov. Nachádza sa tu križovatka červenej a žltej cykloturistickej trasy. Červená (Spišská cyklomagistrála) sem prichádza z mesta Spišské Vlachy (4,5 km) a pokračuje v smere do rekreačnej lokality Blatná a obce Olcnava (6 km). Žltá cykloturistická trasa vedie na „Zahuru“ z obce Kolinovce (4 km) a pokračuje 4,5 km dlhým lesným stúpaním až na planinu Galmus, po ktorej sa dá ďalej dostať až do obce Poráč. Na Zahure je k dispozícii možnosť občerstvenia i ubytovania. Počas leta sa tu rovnako pravidelne konajú rozličné kultúrne podujatia.

17. Žehra (440 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°58.74790′, E 20°47.47737

Obec Žehra neďaleko Spišského hradu je známa predovšetkým svojim neskororománskym Kostolom Ducha Svätého, ktorý je vďaka svojim mimoriadne vzácnym nástenným maľbám zapísaný na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V Žehre sa nachádza rázcestie modrej a červenej cykloturistickej trasy, ktoré vedú do okolitých obcí. Priamo nad Žehrou môžete pešo navštíviť aj atraktívne travertínové skalné mesto Dreveník, ktoré je najväčším skalným mestom na Slovensku. Vyhľadávajú ho peší turisti, ako aj skalolezci. Z vrcholovej plošiny Dreveníka sa otvárajú panoramatické výhľady do Hornádskej kotliny ohraničenej pohoriami Levočské vrchy, Volovské vrchy a Branisko.

18. Dobšinská Ľadová Jaskyňa (845 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°52.43615′, E 20°18.15963′

Dobšinská Ľadová Jaskyňa je časť obce Stratená, nachádzajúca sa v susedstve svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne, zapísanej do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Od mája do septembra patrí medzi turisticky najnavštevovanejšie miesta Slovenského raja. Prechádza tadiaľto zelená cykloturistická trasa smer Voniarky a Dobšiná (20,5km) a začína sa žltá cykloturistická trasa smer Pusté pole (6,1 km). Počas sezóny je v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni otvorené turistické informačné centrum, bufet a reštaurácia. V prípade záujmu o návštevu jaskyne si svoje bicykle môžete zamknúť pri budove turistického informačného centra a pokračovať cca 20 minút pešo k samotnému vstupu do jaskyne. V susedstve turistického informačného centra sa nachádza aj pol kilometra dlhý náučný chodník Mokrade Hnilca, ktorý vás prevedie vzácnym prostredím meandrov rieky Hnilec a jej rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.

19. Glac, Malá Poľana (992 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°55.63530′, E 20°23.18653′

Glac, Malá Poľana je názov križovatky turistických trás vo vrcholovej časti krasovej planiny Glac. Necelý kilometer odtiaľto ústí najznámejšia roklina Slovenského raja, Suchá Belá. Rázcestím prechádza modrá cykloturistická trasa spájajúca Podlesok na severe národného parku a obec Stratená na juhu. Otvára sa tu atraktívny pohľad na lúčne spoločenstvá Malej Poľany s dominantným vrcholom Havranej skaly v pozadí. Z Podlesku sa sem dostanete 7 km dlhým stúpaním striedajúcim sa s rovinatými úsekmi a zo Stratenej je to na Malú Poľanu 13 km.

20. Blatná (495 m.n.m.) – GPS súradnice: N 48°54.98740′, E 20°46.26982′

Rekreačná oblasť Blatná sa nachádza na červenej cykloturistickej trase (Spišská cyklomagistrála) medzi strediskom Za horou pri Spišských Vlachoch (3,5 km) a obcou Olcnava (2,5km). Nachádzajú sa tu turistické chatky pre skupinové rekreačné ubytovanie a v prípade priaznivého počasia sa z Blatnej otvárajú výhľady do Hornádskej kotliny a na okolité pohoria Levočské vrchy a Branisko. V susedstve Blatnej môžete nájsť aj menší chovný rybník využívaný rybármi.