Poznávacie zájazdy

Poznávací zájazd do Petrohradu

7. – 13.5.2020

Poznávací zájazd do Ruska - Moskva

17. – 21.6.2020

Poznávací zájazd do Ruska - Petrohrad

17. – 22.8.2020

Poznávací zájazd na Ukrajinu - Odesa

3. – 6.7.2020

V roku 2020 pripravujeme

Poznávací zájazd na Ukrajinu - Kyjev

2. – 6.9.2020

Poznávací zájazd na Ukrajinu - Ľvov

Poznávací zájazd do Bieloruska