Poznávacie zájazdy

Poznávací zájazd do Petrohradu

7. – 13.5.2020

V roku 2020 pripravujeme

Poznávací zájazd do Ruska - Moskva

Poznávací zájazd do Ruska - Petrohrad

Poznávací zájazd na Ukrajinu - Kyjev

Poznávací zájazd na Ukrajinu - Ľvov

Poznávací zájazd na Ukrajinu - Odesa

Poznávací zájazd do Bieloruska